DroneLand Academy

Timeline

Stacks Image 150

De Opleiding

Hieronder wordt in een tijdlijn het verloop van de opleiding weergegeven. N.B. Het betreft hier de opleiding voor het behalen van het ROC !

> Voor het behalen van het ROC-light geldt een ander opleiding's traject. Klik hier voor meer informatie over het ROC-light

De tijdlijn is indicatief:
> De verschillende onderdelen van de opleiding hoeven niet allemaal in de getoonde volgorde te worden doorlopen.
> Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld alleen de theorie of alleen het praktijk gedeelte te doorlopen.
> De totale duur van de opleiding afhankelijk van de gekozen configuratie en leervaardigheid van de cursist.

De Ground Shool

Stacks Image 152
De Ground school is het theorie gedeelte van de opleiding. (ROC)

> Aan het eind van de opleiding volgt het theorie examen waarbij gebruik mag worden gemaakt van de eigen notities en de handboeken.

Toestel keuze

Stacks Image 504
Het is raadzaam om al in een vroeg stadium het toestel te kiezen dat het best past bij de verwachte werkzaamheden van uw bedrijf.

>
Als het bijvoorbeeld de bedoeling is om hoofdzakelijk inspecties of metingen te verrichten dan vraagt dit een andere configuratie van de RPAS dan wanneer men uitsluitend professioneel fotografeert of filmt.

> De keuze van het gewenste toestel heeft invloed op de invulling van het Operations Manual. Het gekozen toestel dient uitvoerig te worden omschreven in het Operations Manual.

> Daarnaast kan (onder begeleiding en op een daarvoor goedgekeurde locatie) al snel worden begonnen met testvluchten met de eigen machine. (mits de RPAS reeds is goedgekeurd) (IDCA)

Operations Manual

Stacks Image 160
Het schrijven van het Operations Manual is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

> Het is een "levend" document, wat wil zeggen dat het meegroeit met het bedrijf en dus regelmatig (kleine) aanpassingen behoeft met betrekking tot de drone(s) en de in het manual omschreven protocollen en personen.

> Het Operations Manual kan door de cursist zelf worden geschreven.

> Het is ook mogelijk dat DroneLand u begeleid met het schrijven van het Operations Manual en de keuring van het Operations Manualdoor EuroUSC begeleid.

IDCA

Stacks Image 602
IDCA staat voor "Independent Design and Construction Assessment".

> Dit is de mechanische en elektronische keuring van het toestel.

> Deze keuring is noodzakelijk om een bewijs van luchtwaardigheid te verkrijgen. Met een bewijs van luchtwaardigheid kan het toestel worden ingeschreven in het luchtvaart register en wordt een PH nummer verstrekt.

> DroneLand is geautoriseerd om de eventueel noodzakelijke aanpassingen en wijzigen zowel mechanisch als elektronisch aan het toestel door te voeren en de keuring van het toestel in samenwerking met EuroUSC te verzorgen.

De Praktijkopleiding

Stacks Image 626
De praktijk opleiding bestaat uit 3 ochtenden of middagen. Afhankelijk van de leervaardigheid van de cursist kan noodzakelijk zijn één of meerdere dagdelen extra les te nemen alvorens het examen in te plannen.

> De opleiding wordt gegeven door zeer ervaren instructeurs die allen reeds in het bezit zijn van hun RPAL en de aanvullende Flight Instructor trainen hebben doorlopen.

Het praktijkexamen

Stacks Image 671
> Het praktijk examen wordt afgenomen door examinatoren van EuroUSC.
> Het praktijk examen wordt in onderling overleg met de instructeur, examinator en cursist ingepland.
> Dit kan met de eigen RPAS van de cursist of met een lestoestel van de DroneLand Academy.

Het Theorie-examen

Stacks Image 650
> Het theorie examen wordt op een ander moment na de groundschool ingepland, zodat de cursist de tijd heeft zich voor te bereiden op het examen.
Stacks Image 4286
Stacks Image 33925
DRONELAND
DroneLand bouwt,onderhoud en verkoopt drones voor zowel consumenten als bedrijven en overheden.

Wij bieden:
> Uitgebreid aankoopadvies.
> Verkoop van A-merk drones
> Maatwerk drones voor alle soorten toepassingen.
> Hoog opgeleide drone technici.
> Uitgebreide technische dienst.
> Uitstekende service.
Navigatie
Stacks Image 33993
DRONELAND ACADEMY
Via DroneLand Academy verzorgen wij opleidingen voor een ieder die professioneel / bedrijfsmatig met een drone wil gaan vliegen.

Wij bieden:
> Een complete opleiding tot gecertificeerd RPAS operator.
> Zowel ROC als ROC-light opleidingen.
>
Een modulaire opleiding ( Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld alleen de theorie, praktijkopleiding of examen af te nemen.)
> De mogelijkheid uw RPAS aan te passen en gereed te maken voor keuring en we faciliteren en begeleiden de keuring van het toestel door EuroUSC
> Hulp bij het schrijven en beoordelen van het Operational Manual.
> Vliegles per uur of dagdeel.
Stacks Image 34002
DRONELAND TIPS !
DroneLand TIPS ! is ons service platform met ondersteuning, video-tutorials en antwoorden op veel gestelde vragen voor de diverse producten die we leveren.
Over ons
DroneLand Academy is een onderdeel van de
Dutch Drone Group B.V. gevestigd te Almere.

> Adres:
Annie M.G. Schmidtweg 134
1321 NB Almere
telefoon: 0852017421
[email protected]

DutchDroneGroup
Stacks Image 34026
VIDEODRONE
Via VideoDrone leveren we een volledig gecertificeerde high-end drone service voor de professionele film & TV industrie.

Onze drone teams worden ook ingezet voor:
> Inspecties
> Warmtebeeld Inspecties
> Landbouw
> Off-shore
Social
Volg ons via diverse social media. We posten hier regelmatig video's van de nieuwste producten en informatie over door ons georganiseerde activiteiten zoals de DJI New Pilot Experience.